پاپ گریگوری پانزدهم اثر گوئرچینو

10,000 تومان

جیووانی فرانچسکو باربیری (Giovanni Francesco Barbieri)، به نام گوئرچینو (Guercino)، به معنای “دروغ”، نام مستعاری که اشاره به یک بیماری مادرزادی دارد که از آن رنج می برد.

در سال 1621، گوئرچینو از زادگاهش سنتو، فرارا، به رم فراخوانده شد تا این پرتره از پاپ گریگوری پانزدهم را بکشد.

گوئرچینو علیرغم اینکه تا حد زیادی یک هنرمن

کنسرت اثر جرارد ون هانتورست

13,500 تومان

اثر “کنسرت” هانتورست برای اولین بار در فهرست یکی از کاخ های شاهزاده در لاهه در سال 1632 درج شد. اگرچه ممکن است این نقاشی توسط موریتس (Maurits) خریداری شده باشد، اما ممکن است یک هدیه دیپلماتیک نیز باشد. نقاشی ها اغلب برای قدردانی از خدمات ارائه شده یا به امید جلب لطف‌های آینده به شاهزاده داده می‌شد.