نمونه نقشه پکیج نقشه های روستاهای ایران سال های 85 و 90 و 95
20%

دانلود نقشه روستاهای ایران سال های 85 و 90 و 95

47,900 تومان

نقشه های سال های 85 و 90 و 95 را با 20 درصد تخفیف خرید کنید.

نمونه نقشه پکیج نقشه های دهستان های سال 95 و 90
15%

دانلود نقشه روستاهای ایران سال 90 و 95

33,900 تومان

نقشه های سال 90 و 95 را با 15 درصد تخفیف خرید کنید.

دانلود نقشه روستاهای ایران سال 95

19,900 تومان

نقشه ها مرتب شده و دسته بندی شده بر اساس استان و شهرستان به صورت pdf (کیفیت اصلی با pdf که میتونید هر سایزی خروجی بگیرید) و Tiff (بعضی از نقشه ها با این پسوند است برای کیفیت بیشتر).

دانلود نقشه روستاهای ایران سال 90

19,900 تومان

دانلود نقشه بیش از 6000 روستای ایران مرتب شده و دسته بندی شده بر اساس استان و شهرستان

دانلود نقشه روستاهای ایران سال 85

19,900 تومان

نقشه ها مرتب شده و دسته بندی شده بر اساس استان و شهرستان به صورت jpg و با کیفیت مطلوب می باشند.