در اینجا شما طرح های کارت ویزیت بیمه می توانید مشاهده کنید که بعد از سفارش دادن شما برای شما ارسال می شود.

کارت ویزیت هنوز هم با وجود گسترش فناوری اطلاعات و استفاده روزافزون کاربران از فضای مجازی، کارت ویزیت نقش موثری برای تاثیر موثر و مثبت روی مشتری دارد. اگر کارت ویزیت نداشته باشید ممکن است در دید مشتریتان این موضوع القاء شود که وقتی کار خودتان را جدی نمیگیرد چرا من جدی بگیرم و به شما اعتماد کنم و محصول یا خدمات شما را خریداری کنم؟!!!

سایز استاندارد کارت ویزیت در هر کشوری متفاوت است ولی در ایران سایز 48 در 85 میلیمتر استاندارد است ولی در سال های اخیر سایز 60 در 90 هم جزو سایز های متداول استفاده می شود.

در کنار این سایزها سایز های مختلفی با جنس کاغذ متفاوت چاپ می شود.

مثل: 59 در 56، 55 در 55، 86.5 در 57، 57 در 89، 88.6 در 57

حاضری در کنار شماست تا دغدغه های سایز و طراحی را بدون واسطه برایتان آسان کند.

ممکن است این واژه ها کمکی برای پیدا کردن این مطلب که به دنبال آن بودید کمک کنند: کارت ویزیت لاکچری، طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ، طراحی آنلاین کارت ویزیت

کارت ویزیت نمایندگی بیمه نوین

50,000 تومان

یک طرح زیبا و شیک مناسب نمایندگی بیمه نوین

کارت ویزیت نمایندگی بیمه میهن

50,000 تومان

یک طرح زیبا و شیک مناسب نمایندگی بیمه میهن

کارت ویزیت نمایندگی بیمه ملت

50,000 تومان

یک طرح زیبا و شیک مناسب نمایندگی بیمه ملت

کارت ویزیت نمایندگی بیمه معلم

50,000 تومان

یک طرح زیبا و شیک مناسب نمایندگی بیمه معلم

کارت ویزیت نمایندگی بیمه ما

50,000 تومان

یک طرح زیبا و شیک مناسب نمایندگی بیمه ما

کارت ویزیت نمایندگی بیمه کوثر

50,000 تومان

یک طرح زیبا و شیک مناسب نمایندگی بیمه کوثر

کارت ویزیت نمایندگی بیمه کارآفرین

50,000 تومان

یک طرح زیبا و شیک مناسب نمایندگی بیمه کارآفرین

کارت ویزیت نمایندگی بیمه سینا

50,000 تومان

یک طرح زیبا و شیک مناسب نمایندگی بیمه سینا

کارت ویزیت نمایندگی بیمه سرمد

50,000 تومان

یک طرح زیبا و شیک مناسب نمایندگی بیمه سرمد