دانلود نقاشی نزاع نوازندگان اثر ژرژ دو لا تور

10,000 تومان

دو نوازنده خیابانی، شاید بر سر مکانی برای نواختن سازهایشان، دعوا می کنند. مرد سمت چپ، در حالی که چوب…