دانلود نقاشی پرتره امپراتور شارلمانی اثر آلبرشت دورر

16,500 تومان

در قرون وسطی کارل (Karl) به عنوان کسی که امپراتوری روم را برای آلمانی ها به ارمغان آورد. پرتره او…