دانلود نقاشی تصویر مرد در قاب اثر آنتونیو لئونلی

47,500 تومان

این اثر با رنگ های روشن خلق شده است، اخیراً بالداساره استنسه را به آنتونیو لئونلی دا کروالکور نسبت داده…