مدونا متواضع اثر رابرت کمپین

10,000 تومان

مدونای متواضع، موضوعی بسیار محبوب در فلاندر، روی یک بالشتک روی زمین نشسته و مسیح کودک هاله‌ای را در دور سر خود نشان می‌دهد.

هلالی که قابل مشاهده است، نماد ماه است و نمادی از تولد معصوم مسیح است. کتاب های باز و بسته نماد عهد عتیق و جدید هستند و نیلوفرهای سمت راست نماد پاکی مریم هستند.

گفتگوی مقدس اثر کنراد ویتز

16,000 تومان

دانلود نقاشی گفتگوی مقدس اثر کنراد ویتز از فروشگاه آنلاین حاضری با کیفیت بالا برای استفاده در مقالات و چاپ و استفاده های مشابه

مصلوب شدن اثر یاکوپو بلینی

61,500 تومان

دانلود نقاشی مصلوب شدن اثر یاکوپو بلینی از فروشگاه آنلاین حاضری با کیفیت بالا برای استفاده در مقالات و چاپ و استفاده های دیگر

ستایش مجوس اثر جووانی دی پاولو

10,000 تومان

دانلود نقاشی ستایش مجوس اثر جووانی دی پاولو از فروشگاه آنلاین حاضری با کیفیت بالا برای استفاده در مقالات و چاپ و استفاده های دیگر

بشارت اثر فرا کارنواله

10,000 تومان

دانلود نقاشی بشارت اثر فرا کارنواله از فروشگاه آنلاین حاضری با کیفیت بالا برای استفاده در مقالات و چاپ و استفاده های دیگر

پرتره مرد جوان اثر نقاش ناشناس

17,000 تومان

دانلود نقاشی پرتره مرد جوان اثر نقاش ناشناس از فروشگاه آنلاین حاضری با کیفیت بالا برای استفاده در مقالات و چاپ و استفاده های دیگر

مدونا و کودک اثر فیلیپینو لیپی

15,500 تومان

دانلود نقاشی مدونا و کودک اثر فیلیپینو لیپی از فروشگاه آنلاین حاضری با کیفیت بالا برای استفاده در مقالات و چاپ و استفاده های دیگر

پرتره مرد اثر آندره‌آ دل کاستانیو

10,000 تومان

دانلود نقاشی پرتره مرد اثر آندره‌آ دل کاستانیو از فروشگاه آنلاین حاضری با کیفیت بالا برای استفاده در مقالات و چاپ و استفاده های دیگر