دریغا اثر روخیر فان در ویدن

16,500 تومان

این نقاشی سوگواری خویشاوندان مسیح را در پای صلیب به تصویر می‌کشد، صحنه‌ای که مستقیماً در کتاب مقدس دیده نمی‌شود.

در سمت چپ، جان قدیس کشیش، پابرهنه، با کت قرمز، نیم تنه مسیح را با دست راست خود گرفته است که بر روی زانوهای حضرت مریم قرار گرفته است.