نونو گونسالوز – Nuno Goncalves

دانلود نقاشی وینسنت مقدس بسته شده به ستون اثر نونو گونسالوز

16,000 تومان

در این واقعیت که این نقاشی از محراب سنت وینسنت در کلیسای جامع لیسبون (Lisbon Cathedral) که از قرن شانزدهم…