نونو گونسالوز – Nuno Goncalves

تئوتونیوس مقدس اثر نونو گونسالوز

17,500 تومان

دانلود نقاشی تئوتونیوس مقدس اثر نونو گونسالوز از فروشگاه آنلاین حاضری با کیفیت بالا برای استفاده در مقالات و چاپ و استفاده های مشابه

وینست مقدس 2 اثر نونو گونسالوز

20,000 تومان

دانلود نقاشی وینست مقدس 2 اثر نونو گونسالوز از فروشگاه آنلاین حاضری با کیفیت بالا برای استفاده در مقالات و چاپ و استفاده های مشابه

وینست مقدس اثر نونو گونسالوز

19,500 تومان

دانلود نقاشی وینست مقدس اثر نونو گونسالوز از فروشگاه آنلاین حاضری با کیفیت بالا برای استفاده در مقالات و چاپ و استفاده های مشابه

وینسنت مقدس بسته شده به ستون اثر نونو گونسالوز

16,000 تومان

در این واقعیت که این نقاشی از محراب سنت وینسنت در کلیسای جامع لیسبون (Lisbon Cathedral) که از قرن شانزدهم به نونو گونسالوز (Nuno Gonçalves) نسبت داده می شود، سرچشمه گرفته است، تردید زیادی وجود ندارد.

بنابراین، آن را مطمئن ترین مبنا برای تعریف آثار این نقاش سلطنتی از دوران سلطنت دوم آفونسو پنجم (Afonso V) می‌سازد. محراب مدت کوتاهی پس از سال 1470 به پایان رسید.