یان ون بلکامپ – Jan van Belcamp

تصویر بزرگ اثر منتسب به یان ون بلکامپ

23,000 تومان

این نقاشی به یاد ماندنی تاریخچه خانوادگی و دستاوردهای بانو آنه کلیفورد (Anne Clifford) را با استفاده از ترکیبی از پرتره، متن و نماد ارائه می دهد.

تابلو سمت چپ سه گانه، کلیفورد را در سن پانزده سالگی نشان می‌دهد. پرتره‌هایی از خانم آن تیلور، خانم آن تیلور (Anne Taylor) و معلم او، شاعر، ساموئل دانیل (Samuel Daniel)، در بالای قفسه های کتاب‌هایی قرار گرفته اند که شامل عناوینی از اووید (Ovid)، چاسر (Chaucer)، و سروانتس دون کیشوت (Cervantes’ Don Quixote) است.