جیووانی آنتونیو بولترافیو – Giovanni Antonio Boltraffio

دانلود نقاشی شام آخر اثر جیووانی آنتونیو بولترافیو و جیامپیترینو

28,000 تومان

این نقاشی هشت متری کپی شام آخر لئوناردو داوینچی است و بخشی از کتاب مقدس را به تصویر می کشد…