جیووانی آنتونیو بولترافیو – Giovanni Antonio Boltraffio

شام آخر اثر جیووانی آنتونیو بولترافیو و جیامپیترینو

28,000 تومان

این نقاشی هشت متری کپی شام آخر لئوناردو داوینچی است و بخشی از کتاب مقدس را به تصویر می کشد که در آن عیسی مسیح هنگام شام اعلام می کند که یکی از 12 حامی وفادارش (حواریون) قبل از طلوع خورشید به او خیانت خواهد کرد.