فرانچسکو باکیاکا – Francesco Bacchiacca

دانلود نقاشی پرتره بانو با کتاب موسیقی اثر فرانچسکو باکیاکا

10,000 تومان

بانوی ناشناس لباسی زیبا و رنگارنگ به تن دارد که اوج مد فلورانسی در حدود سال 1540 بود. او ممکن…