کریستووائو د مورایس – Cristóvão de Morais

پرتره دُم سباستیائو اول، پادشاه پرتغال اثر کریستووائو د مورایس

17,000 تومان

پادشاه آخر سلسله آویس (Avis)، که در نبرد آلکاسر-کویبیر (Alcácer-Quibir)، در سال 1578 ناپدید شد، در سن 16 سالگی در این اثر دیده می شود که برای اولین بار در لباس تشریفاتی زره ​​پوشیده و یک سگ به همراه دارد. ویژگی ای که پرتره دُم سباستیائو اول، پادشاه پرتغال را به پرتره خلق شده کارلوس پنجم، نقاشی شده در سال 1530 توسط یاکوب سیزنگر (Jakob Seisenegger) نزدیک می کند.