کارلو کریولی – Carlo Crivelli

دانلود نقاشی سنت جان مقدس بشارت دهنده اثر کارلو کریولی

14,000 تومان

کریولی در طول اقامت خود در مارکه، چند تابلو را برای کلیسای دومینیکن فرمو نقاشی کرد. طراحی در اینجا بسیار…