بارتولومئو مونتاگنا – Bartolomeo Montagna

سنت پل اثر بارتولومئو مونتاگنا

16,000 تومان

این اثر مربوط به سال 1482 میلادی است، تابلویی از چند قطعه است که به احتمال زیاد در مرکز آن مدونا (مریم مقدس) و کودک (مسیح) وجود داشته است.

این یکی از زیباترین آثار بارتولومئو مونتاگنا است.