بالداسره استنسه یا ویچینو دا فررارا – Baldassare-Estense_Vicino-da-Ferrara

دانلود نقاشی پرتره دوک بُرسو اثر بالداساره استنسه-وینچینو دا فررا

37,500 تومان

بالداساره، پسر نیکولو سوم داسته، نقاشی را با تعهدات ناشی از موقعیت خود جایگزین کرد. در میلان از او به…