آنتونیو د پردا – Antonio de Pereda

خانواده داریوش در حضور اسکندر مقدونی اثر آنتونیو د پردا

20,500 تومان

تصویر لحظه ای که مادر داریوش سوم، سیسیگانبیس و استاتیرا، به پای آلخاندرو، که در نبرد ایسوس (آناتولی، 333 ق.م) پیروز شد، تعظیم می کنند.