دانلود نقاشی اولیس در کاخ سیرس اثر کارل بورومئوس آندریاس روتارت و ویلهلم شوبرت ون ارنبرگ

10,000 تومان

در پشت بیشه درختان، ساختمانی با شکوه خودنمایی می کند. این نقاشی داستانی برگرفته از ادیسه هومر (Homer’s Odyssey) را…