دانلود نقاشی ضیافت افسران گارد جورج قدیس اثر فرانس هالس

20,500 تومان

این افسران از 1612 تا 1615 خدمت کردند. فرانس هالس برای نشان دادن سلسله مراتب بین افسران از ترکیبی ساده…