جان باپتیست قدیس در بادیه اثر کاراواجو

18,500 تومان

اگرچه او هرگز شاگردی را نپذیرفت، تأثیر عظیم کاراواجو بر هنرمندان دیگر نقشی حیاتی در توسعه سبک باروک ایتالیا ایفا کرد.

در این اثر جان باپتیست قدیس، کاراواجو ایده آلیسم را با چیزی که اغلب در زمان خودش تبدیل به یک رئالیسم بحث برانگیز می شد مبادله کرده است. او تقریباً تمام ویژگی‌های سنتی را از باپتیست حذف کرده است.