تردید توماس اثر کاراواجو

19,500 تومان

در آثار کاراواجو (Caravaggio) با طبیعت گرایی در تصویر و تضادهای قوی، سایه روشن مشخص می شود. کاراواجو برای مشتریان معروف در رم کار می کرد، به عنوان مثال: برای خواهر و برادران جوستینیانی (Giustiniani) – کاردینال بندیتو (Benedetto) و مارکس وینچنزو (Marchese Vincenzo).