پیشکش یهودیان اثر استاد مجموعه مانا

10,000 تومان

یهودیان بره ای را در عید فصح در کنیسه قربانی می کنند. تصویر قرمز روی محراب، کلید محتوای این نقاشی است.

قتل هابیل توسط برادرش قابیل را نشان می دهد. این نقاشی بخشی از یک محراب بزرگتر بود که دو بخش از آن یافت شده است.

بشارت اثر یان وان آیک

23,000 تومان

بشارت توصیف شده توسط سنت لوک در این نقاشی که احتمالا زمانی بال چپ سه گانه بوده است، بر حسب واقعیت تفسیر شده است.

به نظر می رسد اشکال – حتی شکل فرشته – وزن و حجم دارند. نور و سایه به روشی طبیعی روی آنها بازی می کند و یان وان آیک با مهارتی شگفت انگیز بین بافت مواد از سنگ سخت و صیقلی گرفته تا گلبرگ های نرم و شکننده گل ها تمایز قائل شده است.