تادئو گادی – Taddeo Gaddi

دانلود نقاشی بشارت اثر تادئو گادی

19,500 تومان

این نقاشی، به دلیل استفاده از رنگ اثر پذیر ضعیف، رنگ‌های روشن که متأسفانه لعاب آسیب دیده است و توصیف…