خوان د لا آبادیا – Juan de la Abadía

دانلود نقاشی میکائیل مقدس اثر خوان د لا آبادیا

22,500 تومان

این تابلو و جفت آن که به سباستین مقدس تقدیم شده است، بخشی از محراب اصلی کلیسای سنت استفان در…