گیدو کانیاچی – Guido Cagnacci

دانلود نقاشی داوود با سر جالوت اثر گیدو کانیاچی

10,000 تومان

عهد عتیق در مورد پسر چوپان، داوود، می گوید که یک حریف به ظاهر شکست ناپذیر، جالوت، را با زدن…