گرگوریو لوپز – Gregório Lopes

شهادت سباستین قدیس اثر گرگوریو لوپز

16,500 تومان

گرگوریو لوپز (Gregório Lopes)، نقاش سلطنتی ژان اول (Dom Manuel I) و ژان سوم (Dom João III)، انتقال از یک تسلط خاص فرهنگ فیگوراتیو فلاندری در دوره مانوئلین (Manueline) به گشودگی ناگهانی هنرمندان، در دهه 1530، به مدل‌های ایتالیایی یا ایتالیایی را نشان می‌دهد.